Tage Danielssons matematiska Gudsbevis

Jag har av någon anledning funderat lite på det här med synder och laster det senaste. Det som framförallt har upptagit mina tankar är sambandet mellan dessa två fenomen. Enligt mina tankar bör en upprepad synd med en någorlunda jämn frekvens vara en last. Svenska Akademiens ordlista erbjuder knappt någon hjälp alls i att klarlägga det här sambandet, enligt dem definieras en ”last” som; ”fördärvlig el. förkastlig vana”. Detta förklarar i och för sig att en last är en vana, alltså som jag tidigare förutsatt, något som upprepar sig och inte slumpmässigt. Definitionen ger oss dock ingen hjälp i att relatera begreppet mot ”synd”, som Svenska Akademien definierar som: ”brott mot Guds vilja enligt kristen tro”.[1] Detta relaterar inte helt till laster heller och den rent semantiska kopplingen verkar ha nått en återvändsgränd. Detta föranledde mig att diskutera detta med min vän Andreas Magnusson som har en magisterexamen i religionsvetenskap. För att spara er en lång utläggning med många olämpliga skämt förklarar jag bara hans slutsats. Han ansåg att min definition var korrekt, att en upprepad synd med jämn frekvens går att kategorisera som en last.[2] Vi diskuterade också hur hög frekvensen bör vara för att man ska kunna kategorisera en upprepad synd som en last. Jag menar om jag råkar ha begär mot Andreas fru en gång så är det ingen last, men skulle jag sitta och fantisera om henne varannan dag hade det varit en tillräcklig hög frekvens för att vara en last. Den frekvensen vi båda enades om var cirka en gång i månaden, detta ger oss en definition av sambandet mellan begreppen som vi kan skriva vetenskapligt i SI-enheter, nämligen:

Last = n(Synd) / 1 * 10-7Hz
(Där n ≥ 1)

Än så länge kanske detta inte verkar speciellt intressant för er, men nu kommer det som fick mig börja fundera över det här, nämligen axiomet som Tage Danielsson hjälpte till att göra än mer känt: ”Summan av lasterna är konstant.” Vid en första anblick betyder detta inte speciellt mycket mer än att vi som människor är ganska fucked överlag, men om man ser på de matematiska konsekvenserna av axiomet blir det snabbt tydligt att vi är lite mer fucked än vad vi trodde. Om vi skulle vilja skriva det här uttrycket matematiskt ser det ut såhär:

∑ Laster = Konstant[3]
Last ≥1

Detta är säkerligen inget nytt för er, men om vi samtidigt betraktar att vi faktiskt nyss har definierat vad en syndfull last är för något kan vi skriva ut den också, och då börjar roliga saker hända.

n(Synd) / 1*10-7Hz = ∑ Last = Konstant
                                            Last ≥ 1

Nu kan vi dra några fler slutsatser, exempelvis att en synd som upprepas i en frekvens av minst 1 * 10-7 Hz är konstant, något som kan bevisas matematiskt, eftersom en matematisk konstant inte ändrar på sig. Detta är oerhört viktigt att ni hänger med på, en matematiskt konstant kan inte ändra på sig! Om summan av alla laster är konstant betyder det att summan av 1 last och summan av 672 * 10569 laster är exakt samma och om en synd i den frekvensen är en last kommer alla synder som begås i den takten att vara laster och summan av dem kommer därmed att vara konstanta också. Vilket är spännande, men långt ifrån revolutionerande.

Det som verkligen förvånar om man tittar ytterligare på detta är att den som ställt upp normsystemen från början (och därmed skapat synderna), det vill säga Gud, Allah, Jahve och så vidare, också har skapat en väg ut ur synderna. Hur man tar sig ur och får syndernas förlåtelse varierar, men i grund och botten kan man bli fri från synd, den omnipotenta kraften kan förlåta (även om Hen inte alltid gör det). Här är vi inne på farlig mark, för enligt detta resonemang kan alla synder gå från ett värde ≥ 1  till 0, vilket är helt okej så länge synden inte har upprepats i en frekvens som är ≥ 1 * 10-7 Hz. När synden väl övergår till att vara en last är summan av den lasten konstant, som vi tidigare såg, vilket också gör att synden är konstant. Om någon allmäktig kommer och ändrar på det stämmer inte uträkningen, vilket den faktiskt gör. Om summan av en last är konstant och ≥ 1 (vilket den är, då vi har med det som kriterium) kan den aldrig bli 0, för då är summan av alla laster inte konstant. Detta oavsett om laster består av en upprepad synd eller bara vanligt kaffedrickande. Men ändå hävdar Gud, Jehova, Allah och så vidare att synden kan bli noll, vilket hade ändrat konstanten till 0. Det är ju absurt!

Slutsatsen vi måste dra av detta är att Gud har fel. Men det är inte bara dåliga nyheter för alla troende, man kan nämligen inte ha fel om man inte existerar. Därför kan vi klarlägga att Gud finns, men Hen har fel. Detta är härmed matematiskt bevisat.

Det finns såklart en möjlighet till, att Tage Danielsson skulle ha fel, då hade Gud faktiskt både haft rätt och i egenskap av det existerat. Fast alltså, nu vet ju inte jag hur ni resonerar, men jag vill fan inte leva i en värld där Tage har fel.

[1] Tillägget ”enligt kristen tro” är egentligen irrelevant då även exempelvis islam och judendomen har normsystem där överträdelser är att betrakta som synd.

[2] Märk väl att sambandet inte nödvändigtvis behöver bestå för det omvända. Alla laster utgörs inte av en syndig vana, vissa laster består av vanor som inte anses otillåtna enligt de flesta religiösa normsystem, tänk kaffe liksom. Matematiskt gör det att Synd ∝ Last, men inte Last ∝ Synd (synd är direkt proportionerlig mot laster, men inte vice versa). Vi kommer hädanefter bara bry oss om de laster som består av synder.

[3] ”∑” är en matematisk symbol som ordagrant betyder ”summan av”, från den grekiska bokstaven sigma, det som står under säger att det måste finnas minst en last eftersom det vore dumt att räkna på noll laster, och vi är ju inte dumma, vi använder för tusan avancerade symboler med grekiska namn!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s